O společnosti Experian

Společnost Experian® je předním globálním poskytovatelem informací, analytických nástrojů a marketingových služeb organizacím a spotřebitelům, které slouží k řízení rizik a výnosů z komerčních a finančních rozhodnutí. Díky naší komplexní znalosti jednotlivců, trhů a ekonomik pomáháme organizacím vyhledávat, rozvíjet a spravovat vztahy se zákazníky, a zajišťujeme tak vyšší výnosnost jejich obchodní činnosti.

Společnost Experian podporuje lepší finanční kondici a více nákupních příležitostí spotřebitelů tím, že jim umožňuje porozumět osobním údajům, spravovat je a zajišťovat jejich ochranu, pomáhá jim řídit finanční aspekty životně důležitých událostí a rovněž jim pomáhá přijímat ty nejvýhodnější finanční a nákupní rozhodnutí.

Profil společnosti

Prostřednictvím našich zdrojů dat a díky našim analytickým možnostem zajišťuje společnost Experian jeden z kritických stavebních bloků pro růst ve spotřebních ekonomikách po celém světě. Abychom mohli využít tržních příležitostí, které máme k dispozici, a abychom mohli dlouhodobě zajišťovat přidanou hodnotu pro naše akcionáře, zaměřili jsme naši strategii na tři základní prvky.

Tiskové středisko

Personál společnosti Experian Media Relations poskytuje reportérům a dalším zástupcům médií aktuální a relevantní informace o společnosti Experian. Tento personál rovněž koordinuje rozhovory médií s našimi řídícími pracovníky a s průmyslovými a produktovými experty.

Pracovní příležitosti

Díky námi vykazované ziskovosti a díky námi prováděným inovacím jsme společností, kterou je třeba sledovat. S uplatňovanou silnou globální obchodní strategií má společnost Experian nyní příležitost zaznamenat ještě větší úspěch.

Vztahy s investory

Naše finanční středisko poskytuje nejnovější dostupné informace o našem finančním výkonu po celém světě. Také vám budeme přinášet nejaktuálnější zprávy a prezentace pro investory, spolu s novinkami o událostech v našem finančním kalendáři.

Contact Us

Have Questions? Contact Us Today!

Would you like to hear from us?*

By signing up to Experian business marketing communications you will receive the latest research, insight, news and invites to events and webinars. Experian offers a wide range of products and services. We will do our best to send you only communications that we deem to be relevant to you, your job and your business. You can change your mind at any time.

  • Submit

View our Privacy Policy for details on use and storage of your personal data.
*Denotes a required field


Sample Title*$*Sample Description*$*/site-images/EXPERIAN_2CLR_noSM-Web.jpg*$*en_US