Experian

O nás

O společnosti Experian

Společnost Experian® je předním globálním poskytovatelem informací, analytických nástrojů a marketingových služeb organizacím a spotřebitelům, které slouží k řízení rizik a výnosů z komerčních a finančních rozhodnutí. Díky naší komplexní znalosti jednotlivců, trhů a ekonomik pomáháme organizacím vyhledávat, rozvíjet a spravovat vztahy se zákazníky, a zajišťujeme tak vyšší výnosnost jejich obchodní činnosti.

Společnost Experian podporuje lepší finanční kondici a více nákupních příležitostí spotřebitelů tím, že jim umožňuje porozumět osobním údajům, spravovat je a zajišťovat jejich ochranu, pomáhá jim řídit finanční aspekty životně důležitých událostí a rovněž jim pomáhá přijímat ty nejvýhodnější finanční a nákupní rozhodnutí.

Profil společnosti

Prostřednictvím našich zdrojů dat a díky našim analytickým možnostem zajišťuje společnost Experian jeden z kritických stavebních bloků pro růst ve spotřebních ekonomikách po celém světě. Abychom mohli využít tržních příležitostí, které máme k dispozici, a abychom mohli dlouhodobě zajišťovat přidanou hodnotu pro naše akcionáře, zaměřili jsme naši strategii na tři základní prvky.

Tiskové středisko

Personál společnosti Experian Media Relations poskytuje reportérům a dalším zástupcům médií aktuální a relevantní informace o společnosti Experian. Tento personál rovněž koordinuje rozhovory médií s našimi řídícími pracovníky a s průmyslovými a produktovými experty.

Pracovní příležitosti

Díky námi vykazované ziskovosti a díky námi prováděným inovacím jsme společností, kterou je třeba sledovat. S uplatňovanou silnou globální obchodní strategií má společnost Experian nyní příležitost zaznamenat ještě větší úspěch.

Vztahy s investory

Naše finanční středisko poskytuje nejnovější dostupné informace o našem finančním výkonu po celém světě. Také vám budeme přinášet nejaktuálnější zprávy a prezentace pro investory, spolu s novinkami o událostech v našem finančním kalendáři.

  • © Experian 2018. Všechna práva vyhrazena.