Obchodní služby pro střední a velké organizace

Bezplatné webové semináře

Využijte analytické nástroje ke zvýšení výnosů

Objevte skrytý potenciál své nynější zákaznické základny.

Riziko malých organizací: Pochopení dopadu recese na úvěry

Je v důsledku recese obtížné určit, které malé organizace představují dobrá úvěrová rizika? Zjistěte, jak pomocí nových trendů rozpoznat zdravé organizace. Během dvou posledních let jsme analyzovali více než 300 000 malých organizací - seznamte se s nejnovějšími výsledky.

Obchodní služby, které vás dovedou k úspěchu

  • Shromažďujeme nejpřesnější a nejkomplexnější obchodní a zákaznická data
  • Vyvíjíme nejmodernější statistické analytické metody
  • Sestavujeme tyto informace logicky tak, aby se organizace mohly lépe rozhodovat a dosahovat vyšších zisků

Společnost Experian(r), která stojí v čele svého odvětví, poskytuje organizacím hlubší náhled a pochopení problematiky, což jim umožňuje se zaměřit na nové trhy, zlepšit odezvu zákazníků a zajišťovat vyšší výnosy. Vedeme rozsáhlé úvěrové databáze, které organizacím napomáhají půjčovat se ziskem a minimalizovat úvěrová rizika. Naše nástroje pro řízení pohledávek zvyšují provozní efektivitu a optimalizují vymáhání pohledávek. Naše data a analytické metody umožňují společnostem díky efektivnější komunikaci se zákazníky maximalizovat své marketingové investice. Využíváme svých odborných zkušeností, abychom klientům pomohli chránit jejich jmění prostřednictvím nástrojů a hlubšího pochopení podstaty věci, což vede k zamezení podvodů.

Získání zákazníka

Rozpoznejte úvěruschopné firmy a spotřebitele, kteří budou s největší pravděpodobností reagovat na nové nabídky. Pomocí rozsáhlé databáze a platforem cíleného marketingu společnosti Experian můžete získat zákazníky s nižšími náklady i rizikem. Optimalizujte své úsilí a zaměřte se pouze na ty perspektivní zákazníky, kteří pravděpodobně přejdou k vaší značce.

Marketingové služby

Marketingové služby společnosti Experian pomáhají organizacím nalézt a zaujmout potenciální zákazníky prostřednictvím inteligentních marketingových programů, které zajišťují vysokou návratnost investic. Se svým zaměřením na tři klíčové oblasti - informace, platformy a analytické nástroje - poskytuje společnost Experian předním světovým značkám pochopení, technologii a odbornost, kterou potřebují k navázání rentabilních a dlouhodobých vztahů se zákazníky.

Řízení vztahů se zákazníky

Rozvíjejte optimální vztahy se zákazníky pomocí nástrojů, které vám pomohou vytvořit úspěšné strategie řízení vztahů se zákazníky a řízení úvěrového portfolia.  Poznejte lépe své zákazníky a upevněte své vzájemné vztahy. V rámci našich odborných zkušeností s řízením dat využíváme kombinace moderních metod hodnocení a analytických nástrojů.

Řízení rizik

V současné nestabilní ekonomice je řízení rizika nezbytným faktorem k zamezení ztráty zisku. Pro dokonalejší segmentaci vašeho portfolia využívají programy společnosti Experian prediktivní modely hodnocení. Naše aplikace mají také spouštěcí mechanismy a služby upozornění, které vám umožňují sledovat, analyzovat a přijímat rychlá opatření, což vede ke snížení celkových ztrát a zjištění příležitostí dalších výnosů.

Řízení rizika podvodů

Rozpoznejte podvod a ochraňte společnost a majetek využitím nástrojů společnosti Experian pro vyšetřovánía zjišťování totožnosti, služeb pro ochranu před podvody a systémů ověřování kreditních karet.

Vymáhání pohledávek

Zjistěte, kde došlo k přehlédnutí účtů, určete dlužní portfolia s největším výnosovým potenciálem,přizpůsobte vymáhání typu dluhu a využijte analytické nástroje společnosti Experian k maximalizaci úsilí v oblasti vymáhání pohledávek.

Platby

Zpracování plateb a validace kontrolu nákladů, snížení rizika a zlepšit služby zákazníkům.

  • © Experian 2018. Všechna práva vyhrazena.