Tyto zásady

Vaše soukromí bereme vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké osobní údaje od vás sbíráme, když používáte naše stránky na webu, a°jak je používáme.

Doporučujeme, abyste si tyto zásady důkladně přečetli. Abychom vám to usnadnili, rozdělili jsme je do malých částí a°několika delších oddílů. Chcete-li se o jednotlivých oddílech dozvědět více, klikněte na odkaz DALŠÍ INFORMACE na konci příslušného shrnutí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak tento web využívá vaše údaje. Osobní údaje zpracováváme rovněž v°rámci rozhodovací analytiky.

Je důležité, abyste si toto oznámení o°ochraně osobních údajů přečetli společně s°veškerými dalšími oznámeními o°řádném zpracování, které můžeme poskytnout v°konkrétních případech, kdy shromažďujeme nebo zpracováváme osobní údaje o°vás, abyste si plně uvědomovali, jak a°proč používáme vaše údaje. Toto oznámení o°ochraně osobních údajů doplňuje ostatní oznámení a°nemá před nimi přednost.

ODKAZY TŘETÍCH OSOB
 
Tento web odkazuje na weby, moduly plug-in a°aplikace třetích osob. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením těchto připojení můžete třetím osobám povolit, aby o°vás shromažďovaly osobní údaje. Nad těmito weby třetích osob nemáme kontrolu a°neneseme odpovědnost za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Jakmile náš web opustíte, doporučujeme, abyste si na každém navštíveném webu přečetli oznámení o°ochraně osobních údajů.

Kdo je Experian a°jak nás můžete kontaktovat?

Když v°těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazujeme na společnost Experian, myslíme tím společnost Experian Österreich GmbH.

Experian je součástí holdingu, jehož mateřská společnost je kotována na londýnské burze London Stock Exchange (EXPN) jako Experian plc. Holding Experian je skupina společností s°ústředním sídlem v°Dublinu, Irsko, a°provozními sídly v°Costa Mesa, Kalifornie, a°Nottinghamu, Spojené království. Více informací o°holdingu Experian naleznete na našem webu www.experianplc.com.

Za zpracování osobních údajů, které nám poskytnete na webu www.experian.cz, je odpovědná společnost Experian, která je registrována 
u°Úřadu pro ochranu osobních údajů v°České republice.

Máte-li o°těchto zásadách ochrany osobních údajů nějaké pochyb, kontaktujte nás na adrese dpo.cee@experian.com.

Jaké údaje shromažďujeme

Abychom vám usnadnili interakci s°námi (prostřednictvím našich webů nebo jinak) a°abyste mohli co nejlépe používat naše produkty a°služby, budeme se vás muset dotázat na určité osobní údaje

My nebo třetí osoby budeme také shromažďovat další údaje o°vás nebo zařízeních, která používáte k°přístupu na náš web. K°tomu používáme technologie, jako jsou soubory cookie. Viz také naše zásady používání souborů cookie.

Kliknutím níže zobrazíte, jaké typy osobních údajů si od vás vyžádáme nebo je budeme shromažďovat.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Když se na tomto webu dotážete na jakékoli služby společnosti Experian, požádáme vás o°poskytnutí některých kontaktních údajů. Mezi tyto kontaktní údaje mohou patřit některé nebo všechny následující údaje: Jméno a°příjmení, název společnosti, pracovní telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a°pracovní e-mailová adresa.

Tyto údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k°poskytování požadovaného produktu nebo služby. Pokud jde o°kontaktní údaje, které poskytnete, budeme je uchovávat po dobu 15 měsíců od vaší poslední interakce s°námi.

Budeme také shromažďovat vaše marketingové preference, abychom věděli, zda vás můžeme kontaktovat pro marketingové účely, a°pokud ano, jakými kanály. Pokud projevíte nesouhlas s°našimi marketingovými sděleními B2B, budeme uchovávat vaše preference, abychom vám v°budoucnu žádná nezasílali.

ÚDAJE O°ZAŘÍZENÍ
Z°vaší návštěvy našeho webu rovněž shromažďujeme určité údaje. Mezi ně mohou patřit (ale ne výlučně) některé z°níže uvedených: Jaké máte připojení k°internetu (včetně IP adresy), jak používáte náš web, rozlišení obrazovky, údaje o°prohlížeči uložená na vašem zařízení (např. soubory cookie – viz také naše zásady používání souborů cookie), informace o°používaném softwaru na zařízení, například internetovém prohlížeči, a°údaje o°poloze (město a°oblast IP adresy použité při přístupu k°našim službám).

JINÉ
Když se zaregistrujete k°účasti na akci společnosti Experian, shromažďujeme další údaje. Mezi ně patří požadavky na stravu, přístupnost a°ubytování a°za určitých okolností i°kontakt v°případě nouze. Shromažďujeme minimum údajů, které potřebujeme k°organizaci akce a°ke splnění vašich potřeb na ní. 
Tyto údaje společnost Experian poskytne třetím osobám, které pověříme přípravou a°pořádáním akce, například hotelům k°rezervaci vašeho ubytování. V°těchto případech přijmeme opatření, včetně příslušných smluvních ujednání, aby všechny tyto subjekty vaše osobní údaje uchovaly v°důvěrnosti a°bezpečí. Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k°uspořádání akce.

Agregované údaje
Shromažďujeme, používáme a°sdílíme rovněž agregované údaje, například statistické či demografické údaje k°různým účelům. Agregované údaje mohou být odvozeny z°vašich osobních údajů, ale ze zákona se nepovažují za osobní údaje, protože přímo ani nepřímo neodhalují vaši totožnost. Můžeme například agregovat údaje o°používání k°výpočtu procentního podílu uživatelů, kteří používají konkrétní funkci webu. Pokud ale tyto agregované údaje zkombinujeme nebo spojíme s°vašimi osobními údaji, které vás mohou přímo či nepřímo identifikovat, s°těmito kombinovanými údaji nakládáme jako s°osobními údaji, které budou používány v°souladu s°tímto oznámením o°ochraně osobních údajů.

Jak vaše údaje používáme

Vaše osobní údaje používáme mnoha způsoby, aby byly naše produkty a°služby co nejefektivnější.

Kliknutím níže zobrazíte, k°čemu budeme vaše osobní údaje používat:


Abyste mohli používat náš web, používat funkce na něm dostupné a°abyste mohli zadat dotaz na naše služby. Tyto údaje předáme příslušnému prodejnímu týmu odpovědnému za službu, o°niž máte zájem, a°tento tým vás kontaktuje.

K°poskytování a°vylepšování zákaznické podpory 
Vaše údaje využijeme, abychom vám mohli poskytovat zákaznickou podporu a°vylepšovat ji (např. když máte dotazy nebo zapomenete přihlašovací údaje).

Pro účely interního školení 
Vaše údaje použijeme k°tomu, abychom zajistili, že náš tým má znalosti a°odborné znalosti k°tomu, aby byla vaše interakce s°námi co nejhladší.

Pro vykazování a°analytické účely 
Vaše údaje budeme používat pro vykazování a°analytické účely (např. kolik našich zákazníků je ze severu nebo z°jihu země), abychom mohli zlepšovat naše produkty a°služby a°poskytovat zákazníkům příslušnou úroveň podpory.

Pro marketing a°průzkum trhu 
Pokud jste nám udělili souhlas s°tím, abychom vás kontaktovali, údaje, které jste prostřednictvím našeho webu poskytli pro marketing a°průzkum trhu, pokud se budeme domnívat, že je marketing našich produktů, služeb nebo nabídek pro vás relevantní. Můžeme vás ohledně nich kontaktovat e-mailem, SMS, telefonicky nebo poštou. Pokud vypršela vaše smlouva se společnosti Experian, můžeme vás kontaktovat, abychom nabídli stejnou nebo jinou službu či produkt. Veškerá sdělení, která vám ohledně tohoto zašleme, budou obsahovat možnost odhlásit se od dalšího kontaktu. 
Možnost odhlásit se od dalšího kontaktu budou obsahovat všechna marketingová sdělení.

Společnost Experian může vybrat konkrétní zákazníky a°vyzvat je, aby se zapojili do průzkumu trhu. Pokud toto pozvání přijmete, použijeme zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete, ke zlepšení našich produktů a°služeb. Pozvánka bude obsahovat možnost neúčastnit se budoucích průzkumů.

K°vedení naší evidence a°dalším administrativním účelům
Vaše údaje použijeme k°tomu, abychom mohli vést komplexní a°aktuální záznamy o°způsobech zpracování vašich osobních údajů, a°k°dalším provozním činnostem, a°proto údaje, které poskytnete, budeme používat pro vedení záznamů, aktualizace a°obecné administrativní účely.

K°plánování a°pořádání akcí společnosti Experian
Osobní údaje, které použijete, nám pomáhají v°organizaci akcí, které pořádáme, aby akce proběhly hladce a°abyste byli s účastí spokojeni.


K°řešení stížností a°sporů 
I°když se snažíme, abyste byli se službami, které poskytujeme, spokojení a°necítili potřebu si stěžovat, pokud si stížnost podáte, k°její správě a°uzavření použijeme údaje, které o°vás máme.

K°dodržování zákonů 
Stejně jako ostatní firmy musíme dodržovat řadu zákonů a°předpisů. Bude-li to nutné, použijeme k°tomu, abychom těmto požadavkům vyhověli, vaše údaje.

Další použití vašich osobních údajů nepopsané v°těchto zásadách ochrany osobních údajů

Pokud používáme vaše osobní údaje k°jakýmkoli účelům, které nejsou uvedeny v°těchto zásadách ochrany osobních údajů, slibujeme, že vám před použitím přesně sdělíme, co budeme používat.

Jaké jsou právní důvody pro nakládání s°osobními údaji prostřednictvím tohoto webu?

Souhlas
V°případech kdy od vás shromažďujeme jiné údaje, například když pomocí souborů cookie shromažďujeme údaje o°zařízení, které používáte k°přístupu na náš web; někdy je pro nás shromažďují třetí osoby. Před použitím našeho webu budete vyzváni k°souhlasu. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit nebo jej později odvoláte, může to ovlivnit to, zda vám můžeme poskytovat požadované služby. Souhlas může být také právním základem toho, když používáme vaše osobní údaje pro kontakt k°marketingovým účelům.

Oprávněné zájmy
V°České republice můžeme rovněž používat vaše osobní údaje, jestliže výhody z°toho plynoucí nejsou menší než zájmy nebo základní práva a°svobody subjektů údajů. Zákon to nazývá podmínkou „oprávněných zájmů“ pro zpracování. Např.:

 • Pomoc při prevenci a°odhalování zločinu, jako je podvod nebo praní špinavých peněz. Podvody a°praní špinavých peněz stojí ekonomiku v°České republice ročně desítky miliard korun. Tyto náklady se přenášejí na veřejnost v°podobě vyšších cen. Tím, že pomáháme předcházet podvodům, jako je krádež identity, pomáháme tomu, aby se to nedělo.

Dodržování zákonných a°regulatorních požadavků / podpora jejich dodržování.


Musíme dodržovat řadu zákonných a°regulatorních požadavků. Kromě toho služby, které poskytujeme, pomáhají jiným organizacím plnit jejich vlastní zákonné a°regulatorní povinnosti. Příklad: společnost Experian je regulována úřadem Financial Conduct Authority.

Kliknutím níže zjistíte další informace o°výše uvedených právních základech zpracování vašich údajů:
Abyste mohli používat náš web a°jeho funkce a°abychom mohli reagovat na dotazy, které zašlete, využíváme právního základu oprávněného zájmu. Tyto osobní údaje ukládáme, abychom mohli reagovat na vaši žádost o°kontakt, dotaz, žádost o°další informace nebo žádost o°účast na akci společnosti Experian. 
K°poskytování a°vylepšování zákaznické podpory – právním základem je oprávněný zájem, aby vám byla poskytována vysoká úroveň služeb zákazníkům.

Pro účely interního školení – právním základem je oprávněný zájem, aby vám byla poskytována vysoká úroveň služeb zákazníkům.

Pro vykazování a°analytické účely – právním základem je oprávněný zájem. Díky tomu budeme moci zlepšovat naše produkty a°služby a°poskytovat zákazníkům příslušnou úroveň podpory.

Pro marketingová sdělení společnosti Experian ve vztahu B2B – právním základem je souhlas poskytnutý, když nás kontaktujete. Pokud s°vámi již máme existující obchodní vztah, můžeme vás kontaktovat na právním základě oprávněných zájmů. Ze zasílání těchto marketingových sdělení B2B se můžete kdykoli odhlásit pomocí formuláře na http://go.experian.com/EMEA-CEN-Preferences


Pro průzkum trhu – právním základem je souhlas poskytnutý, když nás kontaktujete. Veškeré pozvánky k°poskytnutí zpětné vazby budou obsahovat možnost neúčastnit se budoucích průzkumů.

K°vedení naší evidence a°dalším administrativním účelům – právním základem je oprávněný zájem. Stejně jako ostatní firmy musíme zajistit, abychom vedli komplexní a°aktuální záznamy o°způsobech zpracování vašich osobních údajů, a°další provozní činnosti, a°proto údaje, které poskytnete, budeme používat pro vedení záznamů, aktualizace a°obecné administrativní účely.

K°plánování a°pořádání akcí společnosti Experian – právním základem je oprávněný zájem. Je naším oprávněným zájmem zajistit, aby byla akce dobře zorganizována a°aby se vám akce, kterou pořádáme, líbila.


K°řešení stížností a°sporů – právním základem je oprávněný zájem. I°když se snažíme, abyste byli se službami, které poskytujeme, spokojení a°necítili potřebu si stěžovat, pokud si stížnost podáte, k°její správě a°uzavření použijeme údaje, které o°vás máme.

K°dodržování zákonů – právním základem je to, že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti.

Komu poskytujeme osobní údaje

Vaše osobní údaje poskytujeme osobám, které je potřebují zpracovávat, abychom vám mohli poskytovat produkty a°služby společnosti Experian, o°něž jste se přihlásili. Poskytujeme je rovněž společnostem v°rámci holdingu Experian, které pro nás spravují některé části služeb; dodavatelům, kteří nám poskytují služby, které vyžadují přístup k°vašim osobním údajům; prodejcům, distributorům a°zástupcům účastnících se poskytování našich služeb, pokud je to pro ně nezbytné.

Po kliknutí níže zjistíte další informace o°tom, kdo a°proč vaše údaje poskytuje druhým.

 1. Společnosti v°holdingu
  Jako člen holdingu Experian můžeme těžit z°velké IT infrastruktury a°odborných znalostí, které jsou součástí naší obchodní činnosti. To znamená, že k°osobním údajům, které nám poskytnete, mají přístup členové našeho holdingu pro účely podpory a°administrativní účely.
 2. Dodavatelé
  Pro podporu naší obchodní činnosti využíváme řady poskytovatelů služeb a°tito poskytovatelé mohou mít přístup k°našim systémům, aby mohli poskytovat služby nám nebo vám za naši společnosti.
 3. Orgány veřejné správy, orgány výkonu práva a°regulátoři
  Osobní údaje si někdy mohou vyžádat policejní orgány nebo jiné orgány výkonu práva, orgány veřejné správy, místní či ústřední orgány. To může být pro účely prevence nebo detekce trestné činnosti, zadržení nebo trestního stíhání pachatelů, vyměření nebo výběru daně, vyšetřování stížností nebo posouzení toho, jak dobře určité průmyslové odvětví funguje.
 4. Fyzické osoby
  Můžete obdržet kopii údajů, které o°vás vedeme. Další informace, jak toho dosáhnout, najdete v°části Vaše práva ohledně toho, jak využíváme vaše osobní údaje.

Kam ve světě zasíláme údaje?

Působíme i°jinde v°Evropském hospodářském prostoru a°mimo něj, takže k°vašim údajům můžeme přistupovat i°z°těchto míst a°předávat je tam. Nemějte ale obavy: veškeré osobní údaje, k°nimž z°těchto míst přistupujeme nebo je tam předáváme, jsou chráněny evropskými standardy pro ochranu osobních údajů.

Kliknutím níže zjistíte další informace, kam vaše údaje zasíláme a°jak jsou chráněny.


Zatímco všechny země v°Evropském hospodářském prostoru zajišťují přísné zákony na ochranu osobních údajů, existují části světa, které tak přísné být nemusejí a°neposkytují s°ohledem na vaše osobní údaje stejně kvalitní právní ochrany.

Abychom vaše osobní údaje udrželi v°bezpečí, při předávání do třetích zemí používáme přísné záruky. Například:

 1. Vaše osobní údaje zasíláme do zemí schválených Evropskou komisí jako země s°kvalitními zákony na ochranu osobních údajů, jako je Švýcarsko, Kanada nebo ostrov Man.
 2. S°příjemcem vašich osobních údajů uzavíráme smlouvu schválenou Evropskou komisí, která zajistí odpovídající úroveň kvalitní ochrany.
 3. Vaše osobní údaje zasíláme členské organizaci schválené Evropskou komisí jako organizace poskytující kvalitní ochranu. V°USA například existuje režim štítu na ochranu soukromí.

Stále vás zajímá, jaké záruky používáme na ochranu vašich osobních údajů v°třetích zemích? Kontaktujte nás na adrese: dpo.cee@experian.com

Vaše práva ohledně toho, jak využíváme vaše osobní údaje

Pokud je naše právo zpracovávat nebo poskytovat vaše osobní údaje založeno na skutečnosti, že jste nám poskytli souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Můžete rovněž požádat o°přístup k°osobních údajům, které o°vás uchováváme, a°vyžadovat opravu případných chyb, omezení nebo ukončení zpracování nebo odstranění údajů. Je nutno uvést, že v°některých případech, kdy nás požádáte o°opravu, odstranění nebo ukončení zpracování, nebudeme vždy povinni tak učinit. V°těchto případech vysvětlíme proč. O°kopii osobních údajů, které o°vás vedeme, si můžete požádat na: dpo.cee@experian.com

Za určitých okolností (např. pokud nám poskytujete daje se souhlasem k°jejich zpracování) můžete vyžadovat, abychom údaje, které o°vás vedeme, poskytli vám nebo třetí osobě, a°to v°běžně používaném formátu. To platí pouze, pokud je zpracováváme automatickými prostředky. Máte-li v°tomto ohledu zájem o°více informací, kontaktujte nás na adrese dpo.cee@experian.com.


Abychom ověřili vaši identitu a°zajistili vaše právo na přístup ke svým osobním údajům (nebo k°výkonu jakéhokoli jiného vašeho práva), budeme si možná od vás muset vyžádat konkrétní údaje. Jedná se o°bezpečnostní opatření, které zajistí, že vaše osobní údaje nebudou poskytnutí žádné osobě, která nemá na jejich poskytnutí právo. Abychom naši odpověď urychlili, můžeme vás rovněž kontaktovat a°požádat vás o°další informace v°souvislosti s°vaším požadavkem.

Problémy s°tím, jak s°vašimi údaji nebo právy nakládáme

Pokusíme se zajistit co nejvyšší úroveň služeb zákazníkům, ale pokud si myslíte, že jsme tomuto závazku nedostáli, kontaktujte nás na adrese dpo.cee@experian.com

Máte rovněž právo kontaktovat 
Úřad pro ochranu osobních údajů, dozorový úřad regulující nakládání s°osobními údaji v°České republice. Můžete jej kontaktovat:

 1. Na jeho webu http://www.uoou.cz/ 
 2. Telefonicky na čísle +420 234 665 111
 3. Poštou na adrese Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Jak udržujeme vaše osobní údaje v°bezpečí

Soukromí a°bezpečnost online je nejdůležitějším aspektem veškerých služeb zákazníkům a°bereme je velmi vážně. Používáme řadu nejmodernějších technologií a°postupů, abychom vaše osobní údaje chránili před neoprávněným přístupem, zničením, použitím nebo poskytnutím.

Kliknutím níže zobrazíte další informace o°našich zárukách a°bezpečnostních opatřeních pro nakládání s°vašimi údaji.

Zavedli jsme řadu záruk, abychom zajistili, že fyzické osoby, s°jejichž osobními údaji nakládáme, nebudou neoprávněně poškozeny činnostmi, pro něž jejich osobní údaje používáme. Mezi ně patří zpřístupnění informací fyzickým osobám, aby chápaly, jak bude společnost Experian používat jejich osobní údaje, vysvětlení jejich práv, aby obdržely údaje, které vedeme, a°aby mohly požádat o°opravu údajů nebo omezení zpracování, a°poskytnutí informací o°tom, jak si mohou stěžovat v°případě nespokojenosti.

Přístup k°vašim osobním údajům omezujeme na ty zaměstnance a°třetí osoby, kteří je potřebují znát, aby vám mohli poskytovat produkty nebo služby. Pro ochranu vašich osobních údajů máme fyzické, elektronické i°procedurální záruky.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu uvedenou v°části Jaké údaje shromažďujeme výše; v°případech, kdy jsme nemohli poskytnou konkrétní dobu, budeme údaje uchovávat pouze po dobu, po kterou ji potřebujeme. Údaje můžeme také uchovávat, abychom splnili své zákonné povinnosti, pro řešení sporů a°výkon svých práv. Tyto důvody se mohou lišit údaj od údaje a°záleží na produktech či službách, k°nimž jste se přihlásili, takže doba, po kterou uchováváme vaše osobní údaje, se může měnit.

Kliknutím níže zobrazíte podrobnosti o°logice za tím, jak dlouho vaše údaje uchováváme.


Kontaktní údaje
Kontaktní údaje, jako jsou jména a°adresy, uchováváme, dokud přetrvává potřeba, abychom je měli. Vaše údaje budeme uchovávat po dobu 12 měsíců od vaší poslední interakce s°námi. Pokud projevíte nesouhlas s°našimi marketingovými sděleními B2B, budeme uchovávat vaše preference, abychom vám v°budoucnu žádná nezasílali.

Údaje o°zařízení
Údaje o°zařízení, například druh připojení k°internetu nebo rozlišení obrazovky, uchováváme, dokud přetrvává potřeba, abychom je měli.

Jiné
Určité další údaje rovněž shromažďujeme, když se zaregistrujete k°účasti na akci společnosti Experian. Tyto údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k°uspořádání akce.

Ve všech těchto případech bude naše potřeba používání vašich osobních údajů pravidelně přehodnocována a°údaje, které již pro žádný účel nejsou nutné, budou bezpečně odstraněny/zlikvidovány.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit a°ideálně byste měli pravidelně kontrolovat, zda se nezměnily. Nebudeme vás informovat o°každé drobné změně, ale v°případě opravdu významných změn zásad nebo způsobu používání vašich údajů vás o°tom uvědomíme a°případně si vyžádáme váš souhlas.

Tato verze byla naposledy aktualizována v°květnu 2018.