Vítejte ve společnosti Experian

Zaměření na data a analytiku
Naší hlavní devizou je vlastnictví a zpracování komplexních databází s údaji o spotřebitelích a podnicích. S jejich pomocí jsme schopni extrahovat významnou přidanou hodnotu používáním našich proprietárních analytických postupů a našeho softwaru. Kombinace dat a analytiky je naší klíčovou charakteristikou. Podniky společnosti Experian jsou charakterizovány svou přední pozicí na trhu, vysokými vstupními bariérami, globálním rozsahem a potenciálem pro dlouhodobý růst, stejně jako atraktivními finančními charakteristikami.

Zajišťování ziskového růstu
Růst společnosti Experian je podporován příznivou dlouhodobou dynamikou na našich dvou koncových trzích - úvěrů a marketingu. Na těchto trzích máme vynikající pozici a naším cílem je zajišťování organického růstu výnosů prostřednictvím využití našeho rozsahu a zaměření na špičkový výkon. Naše strategická struktura pro zajišťování ziskového růstu obsahuje následující součásti:

  • Rozšiřování našeho globálního rozsahu: rozšiřováním naší globální sítě a našich stávajících schopností do nových geografických a vertikálních trhů.
  • Inovace pro udržení náskoku: podporováním kultury inovací a investic do nových datových zdrojů a vylepšená analytika zajišťující našim klientům významnou přidanou hodnotu.
  • Zajištění operační profesionality: využití našeho globálního rozsahu a společných platforem nám umožňuje rychlé nasazování globálních produktů na nové trhy.

Contact Us

Have Questions? Contact Us Today!

Would you like to hear from us?*

By signing up to Experian business marketing communications you will receive the latest research, insight, news and invites to events and webinars. Experian offers a wide range of products and services. We will do our best to send you only communications that we deem to be relevant to you, your job and your business. You can change your mind at any time.

  • Submit

View our Privacy Policy for details on use and storage of your personal data.
*Denotes a required field

O společnosti Experian

Jsme přední globální informační služby společnosti, poskytování dat a analytických nástrojů pro naše klienty po celém světě. Pomáháme firmám zvládat úvěrového rizika, zabránit podvodům, zacílit marketingové nabídky a automatizovat rozhodování. Také pomáhají lidem kontrolovat jejich úvěrové zprávy a kreditní skóre, a chrání před krádeží identity. V roce 2015 jsme byli jmenováni podle časopisu Forbes jako jeden z "světa je nejvíce inovační společnosti".

Zaměstnáváme přibližně 17.000 lidí v 38 zemích světa a naše firemní sídlo je v Dublinu, v Irsku, s operačními sídlem v Nottinghamu, UK; Kalifornie, USA; a São Paulo, Brazílie. Experian plc je kotována na londýnské burze (EXPN), a je složka FTSE 100 indexu. Celkové příjmy za rok končící 31. březnem 2015 činil 4,8 mld $.


Sample Title*$*Sample Description*$*/site-images/EXPERIAN_2CLR_noSM-Web.jpg*$*en_US