Tyto zásady

Vaše soukromí bereme vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké osobní údaje od vás sbíráme, když používáte naše stránky internetu, a jak je používáme.

Doporučujeme, abyste si tyto zásady důkladně přečetli. Abychom vám to usnadnili, rozdělili jsme je do malých částí a několika delších oddílů. Chcete-li se o jednotlivých oddílech dozvědět více, klikněte na odkaz ‘DALŠÍ INFORMACE’ na konci příslušného shrnutí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak tento web používá vaše osobní údaje, a poskytují informace o našich marketingových sděleních.

Osobní údaje rovněž zpracováváme prostřednictvím produktů a služeb, které nabízíme našim klientům. Více informací o našich produktech a službách naleznete na našem webu. Tyto zásady ochrany osobních údajů nepopisují, jak bude společnost Experian zpracovávat vaše osobní údaje, jestliže jste nebo se stanete jejím zákazníkem.

Seznámení s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, případně veškerými dalšími oznámeními o ochraně osobních údajů či o řádném zpracování, která můžeme poskytnout, když shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, je důležité, abyste věděli, jak a proč vaše osobní údaje používáme. Toto oznámení o ochraně osobních údajů doplňuje ostatní oznámení a nemá před nimi přednost.

ODKAZY TŘETÍCH STRAN 

Tento web odkazuje na weby, moduly plug-in a aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením těchto připojení můžete třetím stranám povolit, aby o vás shromažďovaly osobní údaje. Nad těmito weby třetích stran nemáme kontrolu a neneseme odpovědnost za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Jakmile náš web opustíte, doporučujeme, abyste si na každém navštíveném webu přečetli oznámení o ochraně osobních údajů.

Když v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazujeme na společnost ‘Experian’, myslíme tím společnost Experian Polska sp. z o.o zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem města Varšava ve Varšavě, obchodní oddělení XII obchodního rejstříku pod číslem KRS: 0000600036, Plac Marsz Józefa Piłsudskiego 3, Warsaw, Poland.

Experian je součástí holdingu, jehož mateřská společnost je kotována na londýnské burze London Stock Exchange (EXPN) jako Experian plc. Holding Experian je skupina společností s ústředním sídlem v Dublinu, Irsko, a provozními sídly v Costa Mesa, Kalifornie, a Nottinghamu, Spojené království. Více informací o holdingu Experian naleznete na našem webu www.experianplc.com.

Za zpracování osobních údajů, které nám poskytnete na webu www.experian.cz, je odpovědná společnost Experian.

Máte-li o těchto zásadách ochrany osobních údajů nějaké pochyby, kontaktujte nás na adrese dpo.cee@experian.com.

Abychom vám usnadnili interakci s námi (prostřednictvím našich webů nebo jinak) a abyste mohli co nejlépe používat naše produkty a služby, potřebujeme se dotázat na určité osobní údaje.

Budeme shromažďovat vaše údaje z:

 • Kontaktních formulářů na webu, když požádáte o informace ohledně našich produktů/služeb. V tomto případě shromažďujeme mimo jiné vaše jméno, příjmení, e-mail a telefon, které zadáte. Tyto informace jsou dobrovolně odesílány uživatelem.
 • Zasláním e-mailů na e-mailové účty uvedené na našich webech. Budeme zpracovávat vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, příjmení a e-mail, který zadáte. Tyto informace jsou dobrovolně odesílány uživatelem.

Údaje, které uživatel poskytne prostřednictvím kontaktních formulářů na webu nebo e-mailem, jsou poskytovány dobrovolně. Některé údaje jsou ale potřebné k zodpovězení vašich požadavků. V jiných případech jsou údaje zasílané uživatelem poskytovány dobrovolně. Pokud uživatel odmítne poskytnout některé údaje, které jsou považovány za povinná pole, je možné, že společnost Experian nebude moci na váš požadavek odpovědět.

My nebo třetí strany budeme také shromažďovat další údaje o vás nebo zařízeních, která používáte k přístupu na náš web. K tomu používáme technologie, jako jsou soubory cookie. Viz také naše zásady používání souborů cookie.

KONTAKTNÍ údaje

Když se na tomto webu dotážete na jakékoli služby společnosti Experian, požádáme vás o poskytnutí některých kontaktních údajů. Mezi tyto kontaktní údaje mohou patřit některé nebo všechny následující údaje: Jméno a příjmení, název společnosti, pracovní telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, pracovní e-mailová adresa, soukromá e-mailová adresa.

Tyto údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k poskytování požadovaného produktu nebo služby. Pokud jde o kontaktní údaje, které poskytnete, budeme je uchovávat po dobu 15 měsíců od vaší poslední interakce s námi.

MARKETINGOVÉ PREFERENCE

Budeme také shromažďovat vaše marketingové preference, abychom věděli, zda vás můžeme kontaktovat pro marketingové účely, a pokud ano, jakými kanály. Pokud projevíte nesouhlas s našimi marketingovými sděleními, budeme uchovávat vaše preference, abychom vám v budoucnu žádná nezasílali.

POZNÁMKA: Shromažďujeme rovněž informace o vašich preferencích ohledně obchodních témat, která vás více zajímají, a formátu a frekvenci našich sdělení, aby byla pro vás vhodná a relevantní. Tyto informace jsou založeny na výslovném souhlasu.

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Z vaší návštěvy našeho webu rovněž shromažďujeme určité údaje. Mezi ně mohou patřit (ale ne výlučně) některé z níže uvedených: Jaké máte připojení k internetu (včetně IP adresy), jak používáte náš web, rozlišení obrazovky, údaje o prohlížeči uložená na vašem zařízení (např. soubory cookie – viz také naše zásady používání souborů cookie), informace o používaném softwaru na zařízení, například internetovém prohlížeči, a údaje o poloze (město a oblast IP adresy použité při přístupu k našim službám).

Jiné

Když se zaregistrujete k účasti na akci společnosti Experian, shromažďujeme další údaje. Mezi ně patří požadavky na stravu, přístupnost a ubytování a za určitých okolností i kontakt v případě nouze. Shromažďujeme minimum údajů, které potřebujeme k organizaci akce a ke splnění vašich potřeb na ní.

Tyto údaje může společnost Experian poskytnout třetím stranám, které pověříme přípravou a pořádáním akce, například hotelům k rezervaci vašeho ubytování. V těchto případech přijmeme opatření, včetně příslušných smluvních ujednání, aby všechny tyto subjekty vaše osobní údaje uchovaly v důvěrnosti a bezpečí. Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k uspořádání akce.

Agregované údaje

Shromažďujeme, používáme a sdílíme rovněž agregované údaje, například statistické či demografické údaje k různým účelům. Agregované údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, ale ze zákona se nepovažují za osobní údaje, protože přímo ani nepřímo neodhalují vaši totožnost.

Můžeme například agregovat údaje o používání k výpočtu procentního podílu uživatelů, kteří používají konkrétní funkci webu. Pokud ale tyto agregované údaje zkombinujeme nebo spojíme s vašimi osobními údaji, které vás mohou přímo či nepřímo identifikovat, s těmito kombinovanými údaji nakládáme jako s osobními údaji, které budou používány v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Údaje shromažďované z části týkající se náboru a profesních kariér:

Tato část webu odkazuje na jiné subjekty z holdingu Experian. Experian (včetně subjektu EMEA Experian) nenese odpovědnost za tuto činnost zpracování ani není správcem údajů. Nad těmito weby subjektů z holdingu Experian nemáme kontrolu a neneseme odpovědnost za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Jakmile náš web opustíte, doporučujeme, abyste si na každém navštíveném webu přečetli oznámení o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje používáme mnoha způsoby, aby byly naše služby co nejefektivnější.

Abyste mohli používat náš web, používat funkce na něm dostupné a abyste mohli zadat dotaz na naše služby. Tyto údaje předáme příslušnému obchodnímu týmu odpovědnému za službu, o niž máte zájem, a tento tým vás kontaktuje.

K poskytování a vylepšování zákaznické podpory

Vaše údaje využijeme, abychom vám mohli poskytovat zákaznickou podporu a vylepšovat ji (např. když máte dotazy nebo zapomenete přihlašovací údaje).

Pro vykazování a analytické účely

Vaše údaje budeme používat pro vykazování a analytické účely (např. kolik našich zákazníků je ze severu nebo z jihu země), abychom mohli zlepšovat naše produkty a služby a poskytovat zákazníkům příslušnou úroveň podpory.

Pro marketing a průzkum trhu

Pokud jste nám udělili souhlas s tím, abychom vás kontaktovali, údaje, které jste prostřednictvím našeho webu poskytli pro marketing a průzkum trhu, pokud se budeme domnívat, že je marketing našich produktů, služeb nebo nabídek pro vás relevantní. Můžeme vás ohledně nich kontaktovat e-mailem, SMS, telefonicky nebo poštou.

Pokud vypršela vaše smlouva se společnosti Experian, můžeme vás kontaktovat, abychom nabídli stejnou nebo jinou službu či produkt. Veškerá sdělení, která vám ohledně tohoto zašleme, budou obsahovat možnost odhlásit se od dalšího kontaktu.

 

Společnost Experian může vybrat konkrétní zákazníky a vyzvat je, aby se zapojili do průzkumu trhu. Pokud toto pozvání přijmete, použijeme zpětnou vazbu, kterou nám poskytnete, ke zlepšení našich produktů a služeb. Pozvánka bude obsahovat možnost neúčastnit se budoucích průzkumů.

K vedení naší evidence a dalším administrativním účelům

Vaše údaje použijeme k tomu, abychom mohli vést komplexní a aktuální záznamy o způsobech zpracování vašich osobních údajů, a k dalším provozním činnostem, a proto údaje, které poskytnete, budeme používat pro vedení záznamů, aktualizace a obecné administrativní účely.

K plánování a pořádání akcí společnosti Experian

Osobní údaje, které použijete, nám pomáhají v organizaci akcí, které pořádáme, aby akce proběhly hladce a abyste byli s účastí spokojeni.

K řešení stížností a sporů

I když se snažíme, abyste byli se službami, které poskytujeme, spokojení a necítili potřebu si stěžovat, pokud si stížnost podáte, k její správě a uzavření použijeme údaje, které o vás máme.

K dodržování zákonů

Stejně jako ostatní firmy musíme dodržovat řadu zákonů a předpisů. Bude-li to nutné, použijeme k tomu, abychom těmto požadavkům vyhověli, vaše údaje.

Pokud používáme vaše osobní údaje k jakýmkoli účelům, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů, slibujeme, že vám před použitím přesně sdělíme, co budeme používat.

Souhlas

V případech kdy od vás shromažďujeme jiné údaje, například když pomocí souborů cookie shromažďujeme údaje o zařízení, které používáte k přístupu na náš web; někdy je pro nás shromažďují třetí strany.

Před použitím našeho webu budete vyzváni k souhlasu. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit nebo jej později odvoláte, může to ovlivnit to, zda vám můžeme poskytovat požadované služby. Souhlas může být také právním základem toho, když používáme vaše osobní údaje pro kontakt k marketingovým účelům.

Oprávněné zájmy

Ve společnosti Experian Polska sp. z o.o. můžeme rovněž používat vaše osobní údaje v případech, kdy nad přínosy tohoto používání nepřevažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů. Zákon to nazývá podmínkou „oprávněných zájmů“ pro zpracování.

Dodržování zákonných a regulatorních požadavků / podpora jejich dodržování.

Musíme dodržovat řadu zákonných a regulatorních požadavků.

Abyste mohli používat náš web a jeho funkce a abychom mohli reagovat na dotazy, které zašlete, využíváme právního základu oprávněného zájmu. Tyto osobní údaje ukládáme, abychom mohli reagovat na vaši žádost o kontakt, dotaz, žádost o další informace nebo žádost o účast na akci společnosti Experian.

K poskytování a vylepšování zákaznické podpory – právním základem je oprávněný zájem, aby vám byla poskytována vysoká úroveň služeb zákazníkům.

Pro vykazování a analytické účely – právním základem je oprávněný zájem. Díky tomu budeme moci zlepšovat naše produkty a služby a poskytovat zákazníkům příslušnou úroveň podpory.

Pro marketingová sdělení společnosti Experian – právním základem je souhlas, který poskytnete, když nás kontaktujete. Pokud s vámi již máme existující obchodní vztah, můžeme vás kontaktovat na právním základě oprávněných zájmů. Ze zasílání těchto marketingových sdělení se můžete kdykoli odhlásit pomocí formuláře na http://go.experian.com/EMEA-CEN-Preferences

Pro průzkum trhu – právním základem je souhlas, který poskytnete, když nás kontaktujete. Veškeré pozvánky k poskytnutí zpětné vazby budou obsahovat možnost neúčastnit se budoucích průzkumů.

K vedení naší evidence a dalším administrativním účelům – právním základem je oprávněný zájem. Stejně jako ostatní firmy musíme zajistit, abychom vedli komplexní a aktuální záznamy o způsobech zpracování vašich osobních údajů, a další provozní činnosti, a proto údaje, které poskytnete, budeme používat pro vedení záznamů, aktualizace a obecné administrativní účely.

K plánování a pořádání akcí společnosti Experian – právním základem je souhlas poskytnutý, když nás kontaktujete. Zajistíme, aby byla akce dobře zorganizována a aby se vám námi pořádaná akce líbila.

K řešení stížností a sporů – právním základem je oprávněný zájem. I když se snažíme, abyste byli se službami, které poskytujeme, spokojení a necítili potřebu si stěžovat, pokud si stížnost podáte, k její správě a uzavření použijeme údaje, které o vás máme.

V případech, kdy zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon, učiníme tak, protože je to nutné k dodržování zákona. 

Vaše osobní údaje poskytujeme stranám, které je potřebují zpracovávat, abychom mohli poskytovat produkty a služby společnosti Experian, o něž jste se přihlásili. Poskytujeme je rovněž společnostem v rámci holdingu Experian, které pro nás spravují některé části služeb; dodavatelům, kteří nám poskytují služby, které vyžadují přístup k vašim osobním údajům; prodejcům, distributorům a zástupcům účastnících se poskytování našich služeb, pokud je to pro ně nezbytné.

 1. Společnosti v holdingu - Jako člen holdingu Experian můžeme těžit z velké IT infrastruktury a odborných znalostí, které jsou součástí naší obchodní činnosti. To znamená, že k osobním údajům, které nám poskytnete, mají přístup členové našeho holdingu pro účely podpory a administrativní účely.
 2. Dodavatelé - Pro podporu naší obchodní činnosti využíváme řady poskytovatelů služeb a tito poskytovatelé mohou mít přístup k našim systémům, aby mohli poskytovat služby nám nebo vám za naši společnosti.
 3. Orgány veřejné správy, orgány výkonu práva a regulátoři - Osobní údaje si někdy mohou vyžádat policejní orgány nebo jiné orgány výkonu práva, orgány veřejné správy, místní či ústřední orgány. To může být pro účely prevence nebo detekce trestné činnosti, zadržení nebo trestního stíhání pachatelů, vyměření nebo výběru daně, vyšetřování stížností nebo posouzení toho, jak dobře určité průmyslové odvětví funguje.

Sídlem společnosti Experian je Polsko, a údaje z našich webů jsou uchovávány na serverech ve Spojených státech amerických a Kanadě. Působíme i jinde v Evropském hospodářském prostoru a mimo něj, proto k vašim údajům můžeme přistupovat i z těchto míst a předávat je tam. Nemějte ale obavy: veškeré osobní údaje, k nimž z těchto míst přistupujeme nebo je tam předáváme, jsou chráněny evropskými standardy pro ochranu osobních údajů. V případě USA se předávání řídí režimem nařízení Privacy Shield Scheme.

Zatímco všechny země v Evropském hospodářském prostoru zajišťují přísné zákony na ochranu osobních údajů, existují části světa, které tak přísné být nemusejí a neposkytují s ohledem na vaše osobní údaje stejně kvalitní právní ochrany.

Abychom vaše osobní údaje udrželi v bezpečí, při předávání do třetích zemí používáme přísné záruky. Například:

 1. Vaše osobní údaje zasíláme do zemí schválených Evropskou komisí jako země s kvalitními zákony na ochranu osobních údajů, jako je Švýcarsko, Kanada nebo ostrov Man.
 2. S příjemcem vašich osobních údajů uzavíráme smlouvu schválenou Evropskou komisí, která zajistí odpovídající úroveň kvalitní ochrany.
 3. Vaše osobní údaje zasíláme členské organizaci schválené Evropskou komisí jako organizace poskytující kvalitní ochranu. Například nařízení Privacy Shield Scheme na ochranu soukromí, který existuje v USA.

Stále vás zajímá, jaké záruky používáme na ochranu vašich osobních údajů v třetích zemích? Kontaktujte nás na adrese: dpo.cee@experian.com

Pokud je naše právo zpracovávat nebo poskytovat vaše osobní údaje založeno na skutečnosti, že jste nám poskytli souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. K tomu použijte následující e-mail: dpo.cee@experian.com nebo nám pošlete písemnou žádost na oficiální adresu společnosti.

Můžete rovněž požádat o přístup k osobních údajům, které o vás uchováváme, a vyžadovat opravu případných chyb, omezení nebo ukončení zpracování nebo odstranění údajů. Je nutno uvést, že v některých případech, kdy nás požádáte o opravu, odstranění nebo ukončení zpracování, nebudeme vždy povinni tak učinit. V těchto případech vysvětlíme proč. O kopii osobních údajů, které o vás vedeme, si můžete požádat na: dpo.cee@experian.com

Za určitých okolností (např. pokud nám poskytujete daje se souhlasem k jejich zpracování) můžete vyžadovat, abychom údaje, které o vás vedeme, poskytli vám nebo třetí osobě, a to v běžně používaném formátu. Máte-li v°tomto ohledu zájem o°více informací, kontaktujte nás na adrese dpo.cee@experian.com.

Abychom ověřili vaši identitu a zajistili vaše právo na přístup ke svým osobním údajům (nebo k výkonu jakéhokoli jiného vašeho práva), budeme si možná od vás muset vyžádat konkrétní údaje. Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajistí, že vaše osobní údaje nebudou poskytnutí žádné osobě, která nemá na jejich poskytnutí právo. Abychom naši odpověď urychlili, můžeme vás rovněž kontaktovat a požádat vás o další informace v souvislosti s vaším požadavkem.

Pokusíme se zajistit co nejvyšší úroveň služeb zákazníkům, ale pokud si myslíte, že jsme tomuto závazku nedostáli, kontaktujte nás na adrese dpo.cee@experian.com

Vanya Zlatkova – pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Máte rovněž právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, dozorový úřad, který řídí zpracování osobních údajů v České republice. Můžete jej kontaktovat:

 1. Na jeho webu http://www.uoou.cz/
 2. Telefonicky na čísle +420 234 665 111
 3. Poštou na adrese Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

Soukromí a bezpečnost online je nejdůležitějším aspektem veškerých služeb zákazníkům a bereme je velmi vážně. Používáme řadu nejmodernějších technologií a postupů, abychom vaše osobní údaje chránili před neoprávněným přístupem, zničením, použitím nebo poskytnutím.

Zavedli jsme řadu záruk, abychom zajistili, že fyzické osoby, s jejichž osobními údaji nakládáme, nebudou neoprávněně poškozeny činnostmi, pro něž jejich osobní údaje používáme. Mezi ně patří zpřístupnění informací fyzickým osobám, aby chápaly, jak bude společnost Experian používat jejich osobní údaje, vysvětlení jejich práv, aby obdržely údaje, které vedeme, a aby mohly požádat o opravu údajů nebo omezení zpracování, a poskytnutí informací o tom, jak si mohou stěžovat v případě nespokojenosti.

Přístup k vašim osobním údajům omezujeme na ty zaměstnance a třetí strany, které je potřebují znát, aby vám mohli poskytovat produkty nebo služby. Pro ochranu vašich osobních údajů máme fyzické, elektronické i procedurální záruky. Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni smlouvami o mlčenlivosti a pravidelně se účastní povinných školení, která naši pověřenci pro ochranu osobních údajů poskytují v oblasti ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu uvedenou v části ‘Jaké údaje shromažďujeme’ výše; v případech, kdy jsme nemohli poskytnou konkrétní dobu, budeme údaje uchovávat pouze po dobu, po kterou ji potřebujeme. Údaje můžeme také uchovávat, abychom splnili své zákonné povinnosti, pro řešení sporů a výkon svých práv. Tyto důvody se mohou lišit údaj od údaje a záleží na produktech či službách, k nimž jste se přihlásili, takže doba, po kterou uchováváme vaše osobní údaje, se může měnit.

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje, jako jsou jména a adresy, uchováváme, dokud přetrvává potřeba, abychom je měli. Vaše údaje budeme uchovávat po dobu 15 měsíců od vaší poslední interakce s námi. Pokud projevíte nesouhlas s našimi marketingovými sděleními, budeme uchovávat vaše preference, abychom vám v budoucnu žádná nezasílali.

Údaje o zařízení

Údaje o zařízení, například druh připojení k internetu nebo rozlišení obrazovky, uchováváme, dokud přetrvává potřeba, abychom je měli.

Jiné

Určité další údaje rovněž shromažďujeme, když se zaregistrujete k účasti na akci společnosti Experian. Tyto údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k uspořádání akce.

Ve všech těchto případech bude naše potřeba používání vašich osobních údajů pravidelně přehodnocována a údaje, které již pro žádný účel nejsou nutné, budou bezpečně odstraněny/zlikvidovány.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit a ideálně byste měli pravidelně kontrolovat, zda se nezměnily. Nebudeme vás informovat o každé drobné změně, ale v případě opravdu významných změn zásad nebo způsobu používání vašich údajů vás o tom uvědomíme a případně si vyžádáme váš souhlas.

Tato verze byla naposledy aktualizována v lednu 2019