Experian fraud analytics

An effective approach to preventing application fraud

Products and Services

Vítejte ve společnosti Experian

Zaměření na data a analytiku
Naší hlavní devizou je vlastnictví a zpracování komplexních databází s údaji o spotřebitelích a podnicích. S jejich pomocí jsme schopni extrahovat významnou přidanou hodnotu používáním našich proprietárních analytických postupů a našeho softwaru. Kombinace dat a analytiky je naší klíčovou charakteristikou. Podniky společnosti Experian jsou charakterizovány svou přední pozicí na trhu, vysokými vstupními bariérami, globálním rozsahem a potenciálem pro dlouhodobý růst, stejně jako atraktivními finančními charakteristikami.

Zajišťování ziskového růstu
Růst společnosti Experian je podporován příznivou dlouhodobou dynamikou na našich dvou koncových trzích - úvěrů a marketingu. Na těchto trzích máme vynikající pozici a naším cílem je zajišťování organického růstu výnosů prostřednictvím využití našeho rozsahu a zaměření na špičkový výkon. Naše strategická struktura pro zajišťování ziskového růstu obsahuje následující součásti:

  • Rozšiřování našeho globálního rozsahu: rozšiřováním naší globální sítě a našich stávajících schopností do nových geografických a vertikálních trhů.
  • Inovace pro udržení náskoku: podporováním kultury inovací a investic do nových datových zdrojů a vylepšená analytika zajišťující našim klientům významnou přidanou hodnotu.
  • Zajištění operační profesionality: využití našeho globálního rozsahu a společných platforem nám umožňuje rychlé nasazování globálních produktů na nové trhy.